Scholieren

TOP! Advies voor Profiel- en Studiekeuze

De profiel- & studiekeuze wordt een veilige parachutesprong met een TOP! Advies. Dat voorkomt een blinde sprong in
het diepe… Zie hieronder de mogelijkheden.

1. TOP!
2. TOP! Studiekeuzeadvies
3. TOP! Profielkeuzeadvies
4. TOP! Nazorg en begeleiding (online)
5. Gratis vervolgtest binnen 11 maanden

1. TOP!

TOP! is een persoonlijk, concreet Talentgericht Ontwikkel Plan op basis van de natuurlijke begaafdheid
of aanleg van uw zoon/dochter. Dus op basis van zijn/haar talenten en drijfveren. Want alles wat
aandacht krijgt, groeit;-)

Een talent is een natuurlijke begaafdheid of aanleg (Van Dale)

Eigen aan TOP! is de bijzondere aandacht voor iemands (verborgen) functionele talenten.
Om praktische redenen: om zekerheid te krijgen bij de studieloopbaankeuze.
Want zich vergissen in de studiekeuze is nergens voor nodig!

Bij ‘functionele’ talenten of (executive talents) gaat het om onze natuurlijke aanleg voor bijvoorbeeld
besluiten nemen; doelgericht handelen; handelen vanuit onze eigenwaarde, met orde en structuur, stressbestendigheid etc.

Deze natuurlijke aanleg hebben we allemaal. Maar ieder in een andere mate en samenstelling.
En allemaal beschikken we over een eigen, uniek ontwikkelpotentieel; dat wil zeggen dat ieder
de potentie heeft om bepaalde, praktische talenten vlugger te ontwikkelen dan andere.
En door juist bij die potentie aan te sluiten, bij wat we met meer gemak ontwikkelen, kunnen we meer
uit onszelf halen. Want alles wat aandacht krijgt, groeit!

Alles wat aandacht krijgt, groeit!

Ik denk vaak, als mensen mij vertellen hoe hun eigen studieloopbaan zich ontwikkeld heeft, hoe anders
het had kunnen lopen: als we al op de middelbare school hadden kunnen inzien hoe en waarmee wij het verschil
kunnen en willen maken. In plaats van daar pas gaande- of halverwege de carrière achter te komen…

Maar dat kan nu gelukkig! Mede dankzij de stand van de wetenschap en techniek kunnen we daar al jong
achter komen! Zonder onnodige omwegen. Met behulp van een talent- en motivatieanalyse (TMA) en een
waarde(n)onderzoek.

En op basis van de onderzoeksresultaten, kunnen we tot een persoonlijk, talentgericht ontwikkelplan
komen. In lijn met wie iemand nu echt is. En in lijn met wat hem of haar intrinsiek beweegt.

Doel?
Doel van een TOP! is dat uw zoon of dochter meer zelfinzicht krijgt, en bewuster achter het stuur
komt van de eigen talenten en studieloopbaan.

Doel is dat uw zoon/dochter meer zelfinzicht krijgt en bewuster achter het stuur komt …

Wat krijgt uw zoon/dochter nog meer met een talentgericht ontwikkelplan?

Met een TOP! krijgt uw zoon/dochter een persoonlijke, gedetailleerde rapportage (online) van de
eigen functionele talenten en drijfveren; en een talentgericht ontwikkelplan.

Daarmee krijgt hij/zij twee documenten voor in het eigen portfolio.

Interesse?

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek aanvragen?
Of meteen vrijblijvend een offerte ontvangen?

Neem contact op

2. TOP! Studiekeuzeadvies

Een TOP! Studiekeuzeadvies is een studiekeuzeadvies op basis van de identiteit en persoonlijke
waarden van uw zoon/dochter, en zijn/haar mix van functionele talenten en drijfveren.

Voor een TOP! Studiekeuzeadvies doorlopen we vijf onderzoeksthema’s.
We onderzoeken de (onbewuste) persoonlijke overtuigingen, toekomstdromen, toekomstbeeld, etc.
van uw zoon/dochter. Naast zijn/haar (verborgen) functionele talenten en drijfveren…
Met als belangrijkste inzet: ontdekken waarvoor uw zoon/dochter in beweging komt…

Tijdsduur?
Een Studiekeuzetestdag, of drie Studiekeuze Sessies.
Afgesloten met een uitkomstgesprek en voorafgegaan door een (online) intake, beroepssectoren- en
interesse analyse en talentenmotivatie analyse (TMA); in overleg ook een capaciteiten analyse.

Doel?
Komen tot een waarde(n)vol en talentgericht Studiekeuzeadvies op maat. Een TOP! Advies.
Daarmee krijgt uw zoon/dochter meteen mooi materiaal voor in de eigen portfolio.

Interesse?

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek aanvragen?
Of wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen?

Neem contact op

3. TOP! Profielkeuzeadvies

Als ouder of school zult u willen weten hoe een TOP! Profielkeuzeadvies tot stand komt.
Dat gebeurt aan de hand van een praktische Checklist: ‘In 5 Stappen naar een passende profielkeuze.’

Daarbij gaan we in groepjes aan de slag. Doelgericht. Creatief.
En tegelijkertijd met structuur.

Tijdsbesteding?
Een Profielkeuzetestdag. Of drie Profielkeuze Sessies.
Voorafgegaan door een (online) intake.
Afgesloten met een uitkomstgesprek.

Doel?
Doel van deze training is dat uw zoon/dochter een talentgericht advies krijgt, een TOP! Advies,
over zijn/haar profielkeuze.

Met daarbij het nodige zelfinzicht en de nodige zekerheid; zekerheid in de eigen studieloopbaan.

Na afloop komt uw zoon/dochter thuis met resultaten waaruit deze inzichten blijken.

Dat is meteen mooi voor in het portfolio!

Interesse?

Wilt u als ouder of school meer weten?
Wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen?

Neem contact op

4. TOP! Nazorg en begeleiding (online)!

Het zal u als ouder en school interesseren dat onze zorg niet ophoudt met het verstrekken
van een talentgericht ontwikkelplan, profiel- of studiekeuze advies: wij bieden ook begeleiding.

Want het is een bewezen feit, dat nazorg en begeleiding minstens zo belangrijk zijn als het advies
zelf.

Daarbij geldt, dat vreemde ogen dwingen. En dat de kosten voor online begeleiding, zowel in geld
als in tijd uitgedrukt, minimaal zijn, in vergelijking met wat het oplevert.

Duur van de begeleiding?
Uw zoon/dochter kan die begeleiding krijgen voor een periode van drie, zeven of elf maanden.

In die periode krijgt uw zoon of dochter minimaal twee, en maximaal vier talentgerichte metingen.
Steeds gevolgd door een persoonlijk (online) reflectiegesprek over de meetresultaten.

Doel?
Onze begeleiding is gericht op het zelfsturing door uw zoon/dochter.

Interesse?

Wilt u meer weten over de mogelijkheid van persoonlijke begeleiding (on line)?

Neem contact op

5. Gratis vervolgtest binnen 11 maanden

Wat te doen als de studiekeuze – ondanks alles – toch verkeerd uitpakt, of verkeerd lijkt uit te
pakken? Wat dan?

Als de studiekeuze ondanks alles toch verkeerd uitpakt, kunt u binnen 11 (elf) maanden een
gratis vervolgtest aanvragen.

Bij wijze van garantie. En als extra service.

Daarmee krijgt uw zoon/dochter opnieuw zekerheid; en verdere verdieping van zijn/haar zelfinzicht.

Mijn studiekeuze leek een misser… Maar door de vervolgtest kreeg ik weer zekerheid!

Let op! Vraag deze gratis vervolgtest tijdig aan.

Interesse?

Wilt u vrijblijvend meer informatie over de gratis vervolgtest?

Neem contact op